Almanya'da yaşayan Türk toplumunun yakından takip ettiği ve uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlık yasası, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalanarak Resmi Gazetede yayımlandı.

Ocak ayında Federal Mecliste kabul edilmesinin ardından Şubat ayında Eyaletler Meclisinden geçtikten sonra 26 Mart 2024 tarihinde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından imzalanan yasa aynı gün Resmi Gazetede yayımlandı.

27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasa ile artık Alman vatandaşlığına geçerken Türk vatandaşlığından çıkılmasına gerek kalmayacak. Böylelikle daha önce Türk vatandaşlığından çıkan Mavi Kart sahipleri de yeniden Türk vatandaşlığını alıp çifte vatandaş olabilecek.

Yeni yasada yapılan değişiklikler

Vatandaşlığa kabul için birden fazla vatandaşlık genel olarak kabul edilecektir. Aynı zamanda vatandaşlığa geçiş, önceki sekiz yıl yerine genel olarak beş yıl kaldıktan sonra ve hatta özel entegrasyon başarıları durumunda üç yıl sonra mümkünolacakdır.


Yabancı bir anne babanın çocuğunun Almanya'da doğum yoluyla otomatik olarak
Alman vatandaşlığını kazanması için gerekli olan ebeveynlerden birinin Almanya'da ikamet süresi de sekiz yıldan beş yıla indirilecektir. Önceki opsiyon düzenlemesi tamamen kaldırılmıştır.


Özgürlükçü demokratik temel düzene bağlılık
vatandaşlığa kabulün ön koşulu olarak Anayasa'nın özgür demokratik temel düzenine bağlılıkla ilgili olarak, yasa gelecekte "antisemitik, ırkçı veya diğer insanlık dışı eylemlerin " Anayasa'nın insan onuru güvencesiyle bağdaşmadığını ve özgür
demokratik temel düzenini ihlal ettiğini açıkça ortaya koyacaktır.

Yasa aynı zamanda vatandaşlık makamlarının antisemitik, ırkçı ya da diğer insanlık
dışı saiklere dayalı cezai mahkumiyetler konusunda savcılıklar tarafındanbilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.


Vatandaşlığa kabulün önündeki engeller


Çok eşli evlilik durumunda ya da kişinin davranışlarının Anayasa'da belirtilen kadın ve
erkek eşitliğini göz ardı ettiğini göstermesi halinde de vatandaşlığa kabul edilmemelidir. Güvenlik soruşturmasına dahil olacak güvenlik makamları çemberinin genişletilmesi planlanmaktadır.
Tasarı, belirli durumlar haricinde, vatandaşlığa kabul durumunda, kişinin sosyal yardım (SGB XII) veya iş arayanlar için temel yardım (SGB II) talep etmeksizin kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirebilecek durumda olmasını şart
koşmaktadır.


Misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler son iki yıl içinde en az 20 ay tam zamanlı olarak çalışmış olanlar, tam zamanlı çalışan bir kişi ve bir çocukla birlikte bir ailede yaşayanlar ve 1974'ten önce Federal Almanya Cumhuriyeti'ne veya 1990'dan önce eski Doğu Almanya'ya giriş yapmış olan misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler için istisnalar getiriliyor.


Yasaya göre, misafir işçiler ve sözleşmeli işçiler vatandaşlığa kabul sınavına girmek zorunda değiller ve sadece sözlü Almanca dil becerilerini kanıtlamak zorundalar.