Acil durumlar hariç olmak üzere, siz taşıt içinde bulunsanız dahi bu kişiler dışında taşıtın kullanılması mümkün
değildir. Türkiye’den veya yurt dışından alınmış bir vekaletname izin hak sahibi dışındaki bir kişiye taşıtı
Türkiye’de kullanma hakkı vermez.

Türkiye’de yerleşik kişiler yabancı plakalı taşıt kullanamazlar

Geçici ithal edilen yabancı plakalı taşıtların hak sahibi olmayan kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız kullanan ve kullandıranlar hakkında ayrı ayrı para cezası uygulanır