Mavi kartlılar dikkat. ! Mavi Kartlıların ne gibi hakları var?

Son günlerde bu konuda çeşitli sorular gelmektedir. Bu nedenle önemli bazı konuları yazmaya çalışacağım.

1) Mavi kart bir kimliktir, üzerinizde taşımanız da bir sakınca yoktur, serbesttir, yasak değildir, gerektiği zaman her yerde gösterebilirsiniz. Mavi kartlılar çifte vatandaş değildir, tek vatandaştır. Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olup, izinle Türk vatandaşlığından çıkanlara ve onların 3.derece alt soylarına (örneğin:çocukları ve torunlarına) verilir. İzinle çıkanların T.C.Kimlik numarası değişmez, hep aynı kalır. Ancak mavi kartlıların alt soylarına yabancılara verilen ve -9- ile başlayan bir kimlik numarası verilir.

2) Mavi kart kaybolduğunda ve yenisi alınacağı zaman konsolosluğa veya Türkiye’deki nüfus müdürlüklerine pasaport ve 2 adet fotograf ile müracaat edilir, başka bir şey istemez, kayıp ilanı verilmesine gerek yoktur. Mavi kart kullanılmayacak durumlarda veya herhangi nedenle değiştirilir, mavi kartların kullanma süresi yoktur. Mavi kart konsoloslukta 3.-Euro, Türkiye’de 8.-TL’dir. 18 yaşından büyük olanların Mavi Kartı imza karşılığında kendilerine veya resmi vekillerine verilir. 18 yaşından küçüklerin Mavi Kartı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait Mavi Kartı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun Mavi Kartını almaya yetkilidir.

3) Avusturya vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde vize alma mecburiyeti bulunmaktadır. Mavi kartı olanların vize almasına gerek yoktur. Bu nedenle mavi kartlı Avusturya vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde (çocuk dahi olsa) mutlaka mavi kartlarını yanlarında taşımalıdır. Aksi takdirde Türkiye’ye girişlerinde -mavi kart yanlarında olmadığı takdirde- önceden internetten vize almaları zorunludur. Türkiye’de gümrüklerde ve Havaalanlarında artık vize verilmemektedir. Vize alarak giriş yapmak isteyenlerin Avusturya pasaportu (çocuk dahi olsa) en az 6 ay geçerli olmalıdır. (www.evisa.gov.tr) .Acil durumlarda alınan Avusturya ‚‘Not Pass‘ ı olanlar mavi kartı varsa vize almasına gerek yoktur. Notpass alanların mavi kartı yoksa vizeyi Türkiye’ye gitmeden önce konsolosluktan almaları şarttır.

4) Mavi kartsız ve vize alarak Türkiye’ye giriş yapanlar (çocuk dahi olsa) Türkiye’de 3 aydan fazla kalamazlar. Kaldıkları takdirde 5 yıl Türkiye’ye girememe ve idari para cezası verilir. Para cezası gümrükte çıkışta gümrükte ödendiği takdirde giriş yasağı kalkar.

5) Mavi kartlılar Türkiye’de işledikleri suç durumlarına göre süreli veya süresiz olarak Türkiye’den sınır dışı edilebilirler.

6) Mavi kartlılara işledikleri suç durumuna göre süreli veya süresiz olarak Türkiye’ye giriş yasağı konulabilir ve Türkiye’ye giriş izni verilmeyebilir,sınırdan geri çevrilebilir.

7) Mavi kartlıların Türkiye’deki seçimlerde ve referandumlarda seçme ve seçilme hakları yoktur, Türkiye’deki seçimlerde oy kullanamazlar.

8) Mavi kartlıların Türkiye’ye bedelsiz araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile Türkiye’de dövizle askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

9) Mavi kartlıların SGK (SSK) ‘dan aldığı Gazi Aylığı yabancı ülke vatandaşlığına geçtiği andan itibaren kesilir. Buna rağmen alanlar olduğu takdirde ödenen paralar faizi ile birlikte geri alınır.

10) Eski pembe kart ve eski mavi kartlar kimlik değildir, değiştirilmesi gerekir. Yeni mavi kartlar ise kimliktir. Eski kartlarla resmi dairlerde herhangi bir işlem yaptırmazsınız. Bu durumda yabancı ülke pasaportunun noterden tercümesi istenir.

11) Mavi kartlı anne ve mavi kartlı babadan olan çocuklar konsoloslukta veya nüfus müdürlüğünde mavi kartlılar kütüğüne –nüfusa- yazılır ve bu çocuklara da mavi kart verilir.

12) Mavi kartlılar da Türkiye’de dava açmadan,avukat tutmadan borçlanarak emekli olabilirler.Ancak; Türk vatandaşlığından çıkmadan önceki süreleri –Türk vatandaşı olarak çalıştığı yıllarını- borçlanabilirler.

13) Türkiye’de sigortalı bir iş de çalışmak üzere giden mavi kartlılar istedikleri takdirde yurt dışındaki araçlarını teminat bedelini ödeyerek vergisiz ve gümrüksüz -mavi plaka alarak- Türkiye’de kullanabilirler.Bu araçlarını başka bir yabancıya satabilirler, başka yabancıdan araç satın alabilirler. Hurdaya çıkartabilirler, gümrüğe teslim edebilirler, araçlarını sattıkları veya yurt dışına çıkarttıkları takdirde teminat bedelini geri alabilirler.

14) Mavi kartlılar Türkiye’de hiç bir yerden izin almaksızın istedikleri kadar ikamet edebilir, seyahat edebilir, miras haklarından yararlanabilir, iş yeri açabilir, sigortalı bir iş de çalışabilir, işçi çalıştırabilirler, eş ve çocukları sigortasından yararlanabilirler. Mavi kart Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Mavi kart kimlik yerine geçtiğinden dolayı resmi makamlardaki işlem sırasında yabancı ülkenin pasaportuna ve tercümesine gerek yoktur. Mavi kartlı emekliler de araçlarıyla Türkiye’de 2 yıl kalabilirler.

15) Mavi Kartlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler

16) Mavi kartlılar her türlü nüfus olaylarını ve nüfus değişikliklerini (doğum, evlenme, boşanma, ölüm, isim ve soyisim, doğum tarihi vb.) konsolosluklara veya nüfus müdürlüklerine -Mavi Kartlılar Kütüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Boşanan mavi kartlı bayanlar gerekli belgelerle boşandıklarını konsolosluğa ve nüfus müdürlüğüne bildirdiklerinde kızlık soyadını geri alırlar. Boşanan mavi kartlıların boşanma işlemini Türkiye’de avukat tutarak dava açmalarına gerek yoktur.Onların boşanma işlemleri konsoloslukta -mavi kartlılar kütüğüne- kayıt edilir. Mavi kartlıların yeni doğan çocukları da konsoloslukta veya nüfus müdürlüğünde kayıt edilir ve çocuklara da mavi kart verilir.

17) Mavi kart kaybolduğunda veya eskidiğinde yenisi verilir.Kaybından dolayı para cezası yoktur. Mavi kart kimlik olduğu için kaybettiğinizde en kısa zamanda yenisini çıkartın ki kaybolduğu kayıtlara alınsın. Gazeteye kayıp ilanı vermek şart değildir.

18) Anne veya babası ile birlikte Avusturya vatandaşığına geçen çocuklar 18 yaşını doldurduklarında vatandaşlıktan birisini tercih etmeleri, Avusturya vatandaşı olarak kalmak isteyenlerin 18 yaşını doldurduklarında konsolosluğa gelerek‚ ‘Çıkış Belgesi‘ ni almaları gerekmektedir. Aksi takdirde askerlik çağına girdiklerinde askerlik şubeleri tarafından yoklama kaçağı olarak aranırlar ve yüksek miktarda idari para cezası verilir.

19) Mavi Kart Sahipleri uluslararası/yabancı öğrenci kontenjanından faydalanarak Türkiye’deki yükseköğrenim kurumlarına yerleştirilebilmektedirler. Mavi Kart sahiplerinin Uluslararası / yabancı öğrenci kontenjanından faydalanabilmesi için ortaöğretimini yurtdışında tamamlamış olma şartı aranmamaktadır. Orta öğreniminin bir kısmını ya da tamamını Türkiye’de tamamlamış ‘Mavi Kart’ sahipleri de Uluslararası/Yabancı Öğrenci statüsü elde edebilir.Bu öğrencilerin, tercih etmeleri halinde; YGS-LYS sınavlarına başvurarak da üniversitelere yerleştirilme hakları mevcuttur. Mavi Kart sahipleri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alabilecektir. Yükseköğrenim eğitimi almak isteyen adaylar, uluslararası öğrenci kontenjanı ya da ÖSYM’nin merkezi sınavları ile yerleşebilecekler. Uluslararası öğrenci kontenjanı ile eğitim alacak öğrencilerin HARÇ ücretleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından karşılanacak.

20) Mavi kartlılar Türkiye’de hiç bir yerden izin almaksızın her türlü menkul, gayrımenkul, araç satın alabilir, onları satabilir, inşaat yapabilir, miras, banka, telefon, ömür boyu ikamet ve seyahat haklarından yararlanabilirler. . Mavi kart sahipleri de Türk vatandaşları gibi konsolosluktan veya Türkiye’deki postaneden E-Devlet Şifresi alabilir, internet üzerinden T.C.resmi dairelerindeki işlerini yapabilirler.

21) Mavi Kartlılar, banka, postane, telefon şirketleri, tapu dairesi, belediye, hastanelerdeki bilumum resmi ve özel işleri için ikinci (2.) adres olarak Türkiye’deki bir meskeni muhtarlıkta veya Nüfus Müdürlüğünde ikamet adresi olarak yaptırmaları ve Yerleşim Belgesi almaları gerekir. Mavi kartlılar istedikleri takdirde Türkiye’de ikamet ettikleri yerdeki vergi dairesinden vergi numarası alabilirler.Bireysel Emeklilik haklarından yararlanabilirler.Mavi kartlılar devlet memuru olamazlar.Konsoloslukta, Noterlerde, Tapu Dairesinde, Belediyelerde, diğer resmi dairelerde,yolculuk sırasında mavi kartınızı mutlaka birlikte taşıyınız.

22) Mavi kart kimlere verilmez: a) Türk vatandaşlığından ıskat edilen yani vatandaşlıktan çıkarılan, vatandaşlığı kaybettirilen kişiler mavi kart sahibi olamaz. b) Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler mavi kart sahibi olamaz. c) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler mavi kart sahibi olamaz. ç) Çıkma izni verilen anne veya babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler mavi kart sahibi olamaz. d) Anne veya babsından herhangi biri halen Türk vatandaşlığını muhafaza eden ergin olmayan çocuklar mavi kart sahibi olamazlar.

23) Avusturya’da çifte vatandaşlık yasaktır. Türk vatandaşlığından izinle çıkanların ve yemin töreninde verilen belgede (Verleihungsurkunde) adı kayıtlı çocukların 18 yaşını doldurduklarında vatandaşlıktan birisini tercih etmeleri ve şayet Avusturya vatandaşı olarak kalmak istemeleri halinde ise Türk vatandaşlığından çıkmaları gerekmektedir. Türkiye’den gönderilen belgeler 2 yıl geçerlidir, alınmadığı takdirde Türkiye’ye geri iade edilir. Türk vatandaşlığından çıkmak için; Avusturya pasaportu, T.C.Nüfus Cüzdanı ve yemin töreninde verilen belgenin (Verleihungsurkunde) aslı gerekmektedir.Konsolosluktaki her işlem için önceden randevu alınması gerekmektedir.

Değerli Dostlar.Biliyorum, mavi kartlılarla ilgili soru ve sorunlar bitmez. Önemli olanları sizlerle paylaştım. Yukarıdaki bilgileri belki sizler bilebilirsiniz ancak bilmeyen dostlarınıza da yardımcı olmak isterseniz bu yazıyı paylaşabilirsiniz.

Sezai Koç

Share

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…