Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) tarafından yapılan bir araştırma, çevre ve insan sağlığı arasındaki ilişkinin envanterini çıkarıyor.
Enstitü, yapılan incelemelerde hava kirliliğinin, Covid durumunda ciddi semptomlar geliştirme riskinin yanı sıra, hastanede veya yoğun bakımda kalma riskini de arttırdığını aaçıklamasını yaptı. Ek olarak, yapılan önceki çalışmalarda bildirilenin aksine, dumanın enfeksiyonu direkt olarak teşvik etmediği, ancak hastalığın şiddetli seyrini daha olası hale getirdiğini tespit ettiklerini de ekledi.

Enstitü uzmanları, konuyla ilgili olarak yaşları 40 ila 65 arasında olan 9,605 katılımcının üzerinde çalışmalarda bulundurlar. Bunlardan sadece 481’i kişinin test sonucu pozitifti, diğer katılımcıların test sonuçları ise negatifti.
Uzmanlar, 4.000 katılımcıya virüse karşı spesifik antikorlar aramak için kan testleri yaptılar. Nıtrik oksit ve ince partiküllere (PM2.5 ince partiküller) yüksek oranda maruz kalanlarda, daha yüksek antikor konsantrasyonları (daha güçlü enfeksiyon semptomlarının bir göstergesi) belirtileri görüldü.

HAVA KİRLİLİĞİ BULAŞICI HASTALIKLAR İÇİN RİSK

Estitü direktörü Manolis Kogevinas, yaptığı açıklamada; “Elde edilen sonuçlarda, hava kirliliği ile grip veya zatürre gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de bir risk oluşturduğununu” ifade etti.
İlaveten, “Uzun süreli hava kirliliğine maruz kalma, diyabet vakalarının yanı sıra kardiyovasküler, kronik solunum ve nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılıdır” tespitinde bulundu. Yapılan çalışmada, analiz edilen örneklerin kısıtlı olması sebebiyle, COVİD-19 ile hava kirliliği arasındaki ilişkiyi nicelleştiremediklerini, bu konuda yapılacak olan daha kapsamlı çalışmaların hayatı öncelik taşıdığını da sözlerine ekledi.